Close

Wnętrze klubu

Wnętrze naszego klubu zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i rozwoju dzieci.

  • wszystkie zabawki posiadają oznaczenia potwierdzające bezpieczeństwo użytkowania
  • zakupione meble posiadają certyfikaty bezpieczeństwa i dostosowane są do wymogów ergonomii
  • materiały wykończeniowe zastosowane w pomieszczeniach posiadają atesty higieniczne
  • na wszystkich kaloryferach znajdują się osłony
  • gniazda elektryczne usytuowane są na odpowiedniej wysokości i są zabezpieczone
  • prawidłowo funkcjonujący system wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej w lokalu
  • droga ewakuacyjna jest oznakowana zgodnie z wymogami Powiatowej Komendy Straży Pożarnej
  • średnie natężenie światła elektrycznego jest zgodne z wymogami PN we wszystkich pomieszczeniach
  • pobrane próbki wody spełniają wymagania norm sanitarnych w badanym zakresie
  • Klub otrzymał pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku oraz Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Gdańsku, które dopuszczają obiekt do użytkowania dla danej działalności

Nasz Klub jest wpisany do gdańskiego Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Nasza placówka znajduje się na nowo wybudowanym osiedlu Południowy Stok, przy ul. Goszczyńskiego 20/1 w Gdańsku.